Praćenje narudžbe
Foto kiosci
Informacije
mueller-foto@cewe.hr

Moj korisnički račun

Molimo odaberite...
Prilikom odjave, iz sigurnosnih razloga, brišu se svi nespremljeni projekti i sadržaj vaše košarice.

Suglasnost

Svoje poslovanje tradicionalno obavljamo u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima te općepriznatim etičkim načelima. Naša izjava o misiji ima za cilj ilustrirati našu korporativnu kulturu, koju definiraju integritet, pouzdanost i odgovornost.

Dostizanje naših ciljeva s pravednošću, povjerenjem i pouzdanošću

Grupa CEWE je vodeći pružatelj foto usluga i tehnološki lider u industrijskoj doradi fotografije u Europi. Naš cilj je obraniti i učvrstiti ovu vodeću poziciju. To želimo postići isključivo svojim učinkom, poštenjem i časnim poslovanjem. Naše djelovanje usmjereno je na usmjerenost prema kupcima, kvalitetu naših proizvoda, iznimnu inovativnu sposobnost i dobar ugled naše korporativne grupe. Naš ugled ključna je osnova za uspješno natjecanje. Grupa CEWE predana je odgovornom, strateški pametnom i troškovno svjesnom ponašanju, sada i u budućnosti. Grupa je posvećena pružanju iznimnih performansi s kvalificiranim zaposlenicima i proizvodima vrhunske kvalitete. Dosljedno nastojimo zaslužiti lojalnost naših zaposlenika, koji također snose odgovornost u svom privatnom životu.

Svačiji doprinos je vitalan. Posvećeni smo poštenom radnom svijetu, a naše osoblje naša je najvažnija vrijednost.

Poduzetnički duh i filozofija vodstva

Naša korporativna kultura definirana je partnerstvom i poštovanjem prema svakom pojedincu. Dobro informirani i motivirani zaposlenici koji se identificiraju s tvrtkom i njezinim temeljnim vrijednostima jamstvo su kvalitete, učinkovitosti, inovativnog kapaciteta i rasta. Naša partnerska filozofija vodstva temelji se na međusobnom povjerenju, poštovanju svakog pojedinca i načelu delegiranja odgovornosti. Odanost osoblja je od najveće važnosti za grupu. Uprava, viši članovi osoblja i svi zaposlenici smatraju da je usklađivanje karijere i obiteljskog života vrlo poželjno. Naši zaposlenici imaju najveću moguću slobodu te u sklopu svoje odgovornosti sudjeluju kako u procesima donošenja odluka tako i u ekonomskom uspjehu tvrtke. Tvrtke naše grupe vode menadžeri i voditelji s poduzetničkim fokusom u razmišljanju i djelovanju. Oni uživaju visok stupanj neovisnosti i snose sveobuhvatnu odgovornost. U skladu s tim, od naših članova osoblja očekujemo da budu lojalni i identificiraju se s interesima Grupe.

Poslovni partneri i konkurenti

Odnose s našim poslovnim partnerima karakteriziraju povjerenje i korektnost te se temelje na poštenju i pouzdanosti. Pouzdani smo partneri i očekujemo poštivanje važećih zakona i propisa u svim poslovnim pitanjima. Ne prihvaćamo nikakvo ponašanje koje bi moglo dovesti u pitanje ili ugroziti naš integritet. Posvećeni smo poštenoj konkurenciji i oslanjamo se na inovativnu kvalitetu i postignuća. Odbijamo sve nezakonite dogovore ili lažne ponude. Stoga ne dobivamo nikakve narudžbe pružanjem ili nuđenjem nepoštenih prednosti.

Društvena odgovornost i odgovornost u zajednici

Naši dioničari vjeruju da je vlasništvo povezano s odgovornošću prema društvu. Legitimitet tvrtke u tržišnoj ekonomiji vide u tome što pruža uslugu društvu. Naša korporativna grupa i njezino osoblje poštuju pravdu i zakon. Uvijek se ponašaju odgovorno, kako interno tako i eksterno. Dopuštaju da se njihovi postupci vode etičkim načelima. To posebno uključuje poštenje, integritet, lojalnost, pravednost, toleranciju i otvorenost. Osjećamo posebnu obvezu zaštite naših zaposlenika i okoliša, a tu obvezu ispunjavamo kroz održivo poslovanje. To uključuje društvenu odgovornost tvrtke i usklađenost s najvišim etičkim standardima. To se također odražava u činjenici da strogo odbijamo sve proizvode izrađene korištenjem dječjeg rada.

Obaveza

Naša poslovna načela podliježu kontinuiranom procesu kritičkog pregleda i daljnjeg razvoja. Od svih zaposlenika očekujemo da poštuju ciljeve i temeljne vrijednosti korporativnih načela te da se u svakom trenutku ponašaju u skladu s njima. Menadžerima se daje posebna odgovornost i posebna uloga primjera.

Transparentno i odgovorno upravljanje

Ovaj Kodeks ponašanja je obvezujuća smjernica za sve članove osoblja tvrtke i njenih podružnica. Ako međunarodne podružnice podliježu strožim pravilima temeljenim na nacionalnom zakonodavstvu, one imaju prednost.

Kodeks ponašanja temelji se na našim etičkim vrijednostima i poslovnim načelima iz kojih proizlaze, a koje karakteriziraju integritet i lojalnost. Mi smo pošteni poslovni ljudi i stoga smo predani najvišim etičkim standardima. Imamo veliku odgovornost prema našim kupcima. Naši kupci i poslovni partneri mogu se osloniti na nas. To posebno znači da uvijek poštujemo važeće zakone i propise, pošteno se natječemo i pouzdani smo partneri. Uvjereni smo da je to jedini način da ostanemo konkurentni, a time i dugoročno osigurani poslovi i financijski uspjeh.

Nije moguće niti poželjno sve pokriti Kodeksom ponašanja. On samo daje opća načela i minimalne standarde koji su jednako obvezujući za sve članove osoblja i koji se moraju provoditi u praksi. Osim ovih, željeli bismo potaknuti sve koji rade s nama da ova načela postanu i osobna.

Svrha Kodeksa ponašanja je implementacija naših načela:

  • Naše djelovanje određuje integritet i zakonito ponašanje.
  • Naše aktivnosti karakterizira cilj očuvanja i jačanja pozicije CEWE grupe kao vodećeg pružatelja fotografskih usluga u Europi.
  • Naši poslovni odnosi temeljeni su na činjenicama i odbijamo sve nedopuštene metode.
  • Izbjegavamo bilo kakve sukobe interesa između CEWE grupe i privatnih interesa.
  • Sve poslovne informacije i poslovne tajne tretiramo kao povjerljive.
  • Ne toleriramo nikakvu zlouporabu statusa radi ostvarivanja osobnih prednosti, prednosti za treće strane ili nepovoljnosti za CEWE Grupu.

1. Načela za ophođenje sa zaposlenicima, kupcima i poslovnim partnerima

CEWE očekuje da se prema svim zaposlenicima, kupcima i poslovnim partnerima postupa pošteno te da se poštuju njihova prava i njihova privatnost. Ne smije biti diskriminacije na temelju spola, rase, invaliditeta, podrijetla, vjere, dobi ili spolnog identiteta pojedinca.

Tvrtka ne tolerira seksualno uznemiravanje. Također ne toleriramo maltretiranje. Indikacije za to su posebice klevete na račun zaposlenika ili njegove obitelji, širenje glasina, vijesti, ponižavanja, vrijeđanja, uznemiravanja, klevetničkog ili ponižavajućeg postupanja od strane nadređenih ili kolega te namjerno prešućivanje informacija potrebnih za rad. Pogođeni članovi osoblja imaju pravo da ih kontakt partneri kao što su nadređeni, radničko vijeće i odjel za ljudske resurse saslušaju i shvate ozbiljno.

2. Izbjegavanje sukoba interesa

2.1 Načela

Privatni i poslovni interesi moraju biti strogo odvojeni. Poslovne veze i kontakti ne smiju se koristiti u vlastitu korist ili u korist trećih osoba, niti se smiju koristiti na način koji je nepovoljan za tvrtku. Ako je sukob interesa moguć ili neizbježan, članovi osoblja moraju razgovarati sa svojim nadređenim u slučaju bilo kakve sumnje. Moraju potražiti savjet i podršku od svog nadređenog, odjela ljudskih resursa ili službenika za usklađenost. Svi zaposlenici također se mogu posavjetovati s radničkim vijećem ili pravobraniteljem. Kako bi se isključio bilo kakav sukob interesa između tvrtke i privatne sfere, zaposlenici tvrtke općenito bi se trebali suzdržati od angažiranja poslovnih partnera Grupe CEWE za bilo kakve privatne svrhe. Službenik za usklađenost mora biti odmah obaviješten, ako se kasnije otkrije da je poslovni partner CEWE Grupe angažiran u privatne svrhe.

2.2 Sukob interesa zbog sporednih djelatnosti

Svi zaposlenici CEWE-a moraju zatražiti odobrenje od odjela za ljudske resurse/Izvršnog odbora, ako žele obavljati bilo kakve sporedne poslove. CEWE će odbiti ili povući odobrenje za obavljanje sporedne djelatnosti, ako postoji bilo kakva naznaka da takva djelatnost utječe na ispunjavanje poslova definiranih ugovorom o radu i/ili da se krše zakonske obveze ili obveze iz radnog odnosa. Sekundarno zaposlenje kod konkurencije ili bilo kojeg drugog poslovnog partnera općenito nije dopušteno, kako bi se isključio sukob interesa.

2.2 Sukob interesa zbog udjela

Značajni udjeli u drugim tvrtkama u izravnom poslovnom okruženju (uključujući posebno konkurente, kupce i dobavljače) dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje Izvršnog odbora CEWE-a. Moraju se priopćiti značajni udjeli u konkurenciji, kupcima ili dobavljačima koje drže bliski rođaci.

3. Rješavanje bilo kakvih primljenih beneficija

Proizvođači i dobavljači moraju biti odabrani samo na temelju poštene konkurencije te na temelju cijena, kvalitete i prikladnosti svojih usluga. Isto pravilo vrijedi i za sve ostale poslovne partnere i pružatelje usluga. Članovi osoblja CEWE grupe ne smiju zahtijevati, prihvaćati obećanja ili prihvaćati bilo kakve prednosti od trećih strana s kojima CEWE grupa posluje ili želi poslovati.

3.1. Darovi i druge pogodnosti

Ostale pogodnosti uključuju, primjerice, financijske poticaje, korištenje objekata besplatno ili po sniženoj cijeni, popuste, pozivnice za rekreativna putovanja ili besplatne ulaznice za posebne događaje. Zaposlenici CEWE-a općenito moraju odbiti sve darove. Ako to nije moguće iz pristojnosti, takve darove moraju odmah predati svom nadređenom, odjelu za ljudske resurse ili službeniku za usklađenost. Zatim se doniraju dobrotvornim organizacijama, prodaju na aukciji među zaposlenicima ili se koriste u druge korporativne svrhe. Članovi osoblja moraju obavijestiti svoje nadređene o svim ponudama drugih pogodnosti i one moraju biti dokumentirane. Uprava društva može u iznimnim slučajevima odobriti odstupanje od ovog pravila.

Općenito nije dopušteno primati gotovinu.

Privatno putovanje koje se kombinira s poslovnim putovanjem, odnosno poslovna putovanja ne smiju se odvijati na trošak poslovnih partnera ili trećih osoba. Takvi putni troškovi moraju uvijek biti podmireni u skladu s važećim pravilima za putne troškove.

3.2 Poslovne večere i pozivnice

Dopuštene su poslovne večere koje se s obzirom na prigodu, vrstu, učestalost i opseg mogu smatrati uobičajenima (tj. koje služe opravdanoj poslovnoj svrsi) pod uvjetom da je poziv upućen dobrovoljno i u okviru normalne suradnje. Međutim, treba izbjegavati svaki dojam neprikladne manipulacije u vezi s poslovnim odlukama. Od svih članova osoblja se očekuje da takvim stvarima postupaju s odgovarajućom razinom osjetljivosti.

Pozivnice poslovnih partnera ili pružatelja usluga na bilo koje druge događaje (npr. sportske ili kulturne događaje, interne sajmove, događaje s informacijama o proizvodima, seminare, treninge itd.) dopuštene su samo ako su odgovarajuće vrste i opsega i mogu objektivno smatrati uobičajenim. Međutim, u svakom slučaju potrebno je prethodno odobrenje nadređenog člana osoblja. Sve nastale troškove putovanja i smještaja u pravilu snosi CEWE.

Članovi uprave društva mogu prihvatiti i upućivati ​​pozive na događaje uključujući i odgovarajući catering, pod uvjetom da takvi događaji služe poslovnoj svrsi i interesima CEWE grupe.

4. Pogodnosti za poslovne partnere

Poslovnim partnerima ne smiju se dodijeliti nikakve financijske ili druge pogodnosti koje mogu utjecati na prosudbu primatelja ili mogu dovesti do sukoba interesa.

4.1 Darovi i druge pogodnosti za treće strane

Nikakve druge (osobito financijske) pogodnosti ne smiju se nuditi, obećavati ili odobravati bilo kojem poslovnom partneru. Darovi se mogu prezentirati unutar uobičajenog konteksta poslovnog odnosa i u odgovarajućoj mjeri. Primatelj takve darove ne smije doživljavati kao prednost koja bi mogla utjecati na njegove poslovne odluke na način koji je koristan za darivatelja. Darovi općenito ne smiju premašiti vrijednost od 50,00 EUR po osobi po kalendarskoj godini. Sva odstupanja od ovog pravila zahtijevaju prethodno odobrenje uprave tvrtke, a potrebno je obavijestiti i službenika za usklađenost.

4.2 Catering

Dopuštene su poslovne večere koje se mogu smatrati uobičajenima s obzirom na prigodu, vrstu, učestalost i opseg (tj. koje služe opravdanoj poslovnoj svrsi). Relevantni detalji navedeni su u pravilima o troškovima.

4.3 Ponašanje prema vlastima i javnim službenicima

Nositelji političkih dužnosti i predstavnici vlasti ili javnih ustanova (javni dužnosnici) zalažu se za opću dobrobit. Dopušteni su samo prikladni i prigodni darovi koji su u skladu s priznatim društvenim pravilima pristojnosti i koji ne utječu na njihov položaj ili političke dužnosti (npr. cvijeće ili boca vina na rođendan, godišnjicu službe ili odlazak u mirovinu ).

5. Donacije/sponzorstva

CEWE Grupa daje donacije u dobrotvorne, društvene, kulturne, sportske i znanstvene svrhe za sudjelovanje u društvenom i građanskom životu u uobičajenoj mjeri. Grupa ne daje nikakve izravne ili neizravne donacije političkim strankama ili zakladama koje su povezane sa strankama.

6. Borba protiv gospodarskog kriminala i korupcije

CEWE se protivi svim oblicima korupcije i povezanog kriminala. Naša tvrtka strogo odbacuje korupciju i ne tolerira je ni u kojem obliku.

Pojam korupcija obično se koristi za označavanje zlouporabe povjerene ovlasti radi ostvarivanja osobnih interesa. Iz perspektive kaznenog prava, to su kaznena djela koja se tiču ​​podmićivanja, podkupljivosti te prihvaćanja i davanja koristi (§ 331 do § 335 njemačkog Kaznenog zakona). Podmićivanje i primanje mita u poslovnim transakcijama su kaznena djela koja mogu rezultirati novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, a u težim slučajevima do pet godina (§ 299 i 300 Njemačkog kaznenog zakona).

CEWE se protiv korupcije bori preventivno, poduzimanjem odgovarajućih organizacijskih mjera i kadrovskim aranžmanima. Osim toga, tvrtka poduzima sve što je u njezinoj moći da otkrije i procesuira korupciju i povezana kaznena djela, bez obzira o kojem se pojedincu radi.

Članovi osoblja koji dožive pokušaj podmićivanja moraju odmah obavijestiti svog nadređenog i/ili službenika za usklađenost.

Članovi osoblja koji sumnjaju na korupciju ili druga kaznena djela ili teške nepravilnosti trebaju prijaviti takve sumnje. Kontaktne točke u ovom kontekstu su njihovi izravni nadređeni, službenik za usklađenost i antikorupcijski pravobranitelj kojeg je imenovala tvrtka. Prihvaćaju informacije o mogućim slučajevima korupcije. Na temelju svoje profesionalne obveze čuvanja tajne kao odvjetnika, oni će takve podatke tretirati kao strogo povjerljive. Oni će informacije proslijediti samo službeniku za usklađenost ako se doušnik izričito slaže s takvim otkrivanjem. Identitet doušnika se ne otkriva, ukoliko žele ostati anonimni.

7. Javni nastup

Tvrtka općenito cijeni uključenost u javne ili dobrotvorne organizacije, klubove ili javne funkcije na lokalnoj ili nadregionalnoj razini kao i dobrovoljni rad, pod uvjetom da takvo opredjeljenje ili volontiranje ne stavlja u pitanje ispunjavanje bilo kakvih dužnosti koje proizlaze iz ugovora o radu. izložen riziku te da je takav angažman kompatibilan s položajem zaposlenika u tvrtki. Članovi osoblja moraju koordinirati preuzimanje takvih obveza sa svojim nadređenim ili odjelom za ljudske resurse.

Poslovno relevantne javne izjave starijih članova osoblja u intervjuima, predavanjima ili publikacijama moraju biti u skladu s interesima i ciljevima tvrtke, s obzirom na njihovo vrijeme, kontekst i sadržaj. Stoga uvijek moraju biti usklađeni s upravom tvrtke, a u slučaju kontakta s medijima i s osobom zaduženom za korporativno komuniciranje.

8. Zaštita korporativne imovine i podataka, obveze čuvanja tajnosti

Svi zaposlenici CEWE-a dužni su odgovorno postupati s imovinom tvrtke i čuvati je od gubitka, oštećenja ili zlouporabe. To uključuje stavke dane na korištenje kao što su računala, uređaji itd., kao i nematerijalna dobra, kao što su relevantni podaci, tajne tvrtke, patenti i robne marke. Članovi osoblja ne smiju koristiti objekte ili predmete tvrtke u privatne svrhe niti ih uklanjati iz prostorija tvrtke bez izričitog odobrenja nadređenog. Za korištenje informatike postoje posebne upute za rad u kojima su navedeni detalji vezani uz prijenosna računala, telefone itd.

Članovi osoblja moraju čuvati apsolutnu tajnost u pogledu svih tvrtkinih i poslovnih tajni za vrijeme trajanja radnog odnosa i nakon njegovog prestanka.

9. Insajderska pravila

Osobe koje imaju pristup povlaštenim informacijama o CEWE Grupi ne smiju sudjelovati u bilo kakvim trgovinskim aktivnostima koje uključuju dionice društva koje kotiraju na burzama. Pojam povlaštene informacije odnosi se na sve informacije koje nisu objavljene, a koje mogu utjecati na odluku ulagača da kupi, proda ili zadrži dionicu (§ 13 i 14 njemačkog Zakona o trgovanju vrijednosnim papirima).

CEWE Grupa vodi popis insajdera koji uključuje sve osobe koje imaju pristup potencijalnim povlaštenim informacijama.

Povlaštene informacije ne smiju se neovlašteno otkrivati ​​osobama izvan CEWE Grupe (npr. novinarima, financijskim analitičarima, kupcima, savjetnicima, članovima obitelji ili prijateljima). Mora se u svakom trenutku osigurati da se sve relevantne povlaštene informacije drže pod ključem tako da im neovlaštene strane ne mogu pristupiti.

10. Usklađenost s Kodeksom ponašanja

10.1 Poštivanje Kodeksa ponašanja i posljedice kršenja

Svaki član osoblja odgovoran je za poštivanje odredbi ovog Kodeksa ponašanja u svom svakodnevnom radu.

Viši članovi osoblja imaju posebnu obvezu da daju primjer i budu uzori kada je u pitanju poštivanje načela te postupanje s integritetom i lojalnošću. Oni moraju posebno osigurati da se ovaj Kodeks ponašanja implementira i oživi u našim svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Svatko tko prekrši pravila ovog Kodeksa ponašanja mora očekivati ​​sankcije prema zakonu o radu koje mogu ići čak i do prekida radnog odnosa, bez obzira na pojedinca o kojem se radi. Ako prekršaji prouzrokuju bilo kakvu štetu društvu, odštetni zahtjevi će se podnijeti protiv odgovorne osobe, u mjeri u kojoj to zakon dopušta. Osim toga, tvrtka će vlastima prijaviti svaku sumnju na kaznena djela.

10.2 Kontakt osoba za pitanja o Kodeksu ponašanja

Članovi osoblja koji imaju bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi s ponašanjem u skladu s Kodeksom ponašanja trebaju se posavjetovati sa svojim izravnim nadređenim ili članom osoblja odgovornim za sljedeću višu razinu u hijerarhiji. Ako to nije moguće ili neželjeno, zaposlenici se mogu obratiti odjelu ljudskih resursa, službeniku za usklađenost i članovima radničkog vijeća. Osim toga, svi djelatnici također mogu besplatno kontaktirati našu pravobraniteljicu. Završne odredbe

Svi stroži dogovori predviđeni ugovorom o radu ili posebnim smjernicama za određene osobe ostaju na snazi. Odredbe odnosnih ugovora o radu nastavljaju se primjenjivati. Moraju se poštovati relevantni propisi tvrtke.

Na temelju iskustva, ovaj će se Kodeks ponašanja dalje razvijati i po potrebi poboljšavati. Stoga se mora redovito pregledavati i revidirati u dogledno vrijeme.

Ovdje možete priopćiti povjerljive podatke o eventualnim nepravilnostima u poslovanju.

CEWE je predan Governance Codexu i načelima sukladnosti koja proizlaze iz njega. Gotovo pola stoljeća uspjeh naše tvrtke temelji se na pružanju inovativnih proizvoda i usluga po konkurentnim uvjetima, te na poštenom odnosu prema kupcima i poslovnim partnerima. Ilegalne prakse nisu u skladu s našim temeljnim vrijednostima i poslovnim načelima.

Zbog toga smo izradili Kodeks ponašanja u kontekstu našeg sustava usklađenosti koji je također namijenjen sprječavanju gospodarskog kriminala. Usklađenost s takvim pravilima ima za cilj zaštititi tvrtku od lošeg ponašanja koje može dovesti do štete i naštetiti ugledu tvrtke.

U tom kontekstu imenovali smo vanjskog pravobranitelja kojem se zaposlenici, poslovni partneri i treće osobe mogu obratiti ako žele dostaviti povjerljive podatke o korupciji, prijevari, zlouporabi povjerenja ili drugim teškim nepravilnostima.

Odvjetnik

Dr. Rainer Buchert

Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte

Bleidenstraße 1

60311 Frankfurt na Majni

Telefon: 069-710 33 33 0

Fax: 069-710 34 44 4

E-pošta: dr-buchert@dr-buchert.de

Web stranica: https://www.ombudsperson-frankfurt.de/en/

Odaberite svoj nacionalni jezik izravno na stranici u padajućem izborniku u gornjem lijevom kutu.

Odvjetnik dr. Buchert riješit će vaše brige u povjerenju. Kao odvjetnik vezan je svojom profesionalnom obvezom čuvanja tajne i strogo će štititi vašu anonimnost. Konzultacije s njim neće vam uzrokovati nikakve troškove.

Više o odgovornosti saznajte u CEWE-u