Praćenje narudžbe
Foto kiosci
Informacije
mueller-foto@cewe.hr

Moj korisnički račun

Molimo odaberite...
Prilikom odjave, iz sigurnosnih razloga, brišu se svi nespremljeni projekti i sadržaj vaše košarice.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

I. Podaci voditelja obrade podataka:

Naziv društva: CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Sjedište: 1135 Budimpešta, Béke út 21-29.

Matični broj subjekta: 01-09-664654

E-pošta: info@cewe.hu

Telefon: +36-1-451-1088

(u daljem nastavku: CEWE)

II. Opće odredbe

U CEWE-u poštujemo privatnost naših klijenata, kupaca, naručitelja, korisnika naših usluga, onih koji se zanimaju za naše usluge, kao i ostalih osoba, koji se pojavljuju na fotografijama (u daljem nastavku: Ispitanik/-ci). Svi osobni podaci dobiveni od Ispitanika služe za popravljanje/poboljšanje kvalitete naše ponude/usluge. Zaštita i sigurnost osobnih podataka koje su Ispitanici dali je izuzetno bitna za CEWE. Zaštita osobnih podataka Ispitanika je za CEWE obveza na koju CEWE za vrijeme cijelog poslovnog procesa obraća posebnu pozornost. Naši suradnici obvezni su sačuvati (tajnost) osobnih podataka, uz pridržavanje važećih propisa za zaštitu podataka.

Ove informacije o privatnosti daju se sukladno članku 13. Uredbe EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (dalje: GDPR), a koji definira koji se osobni podaci Ispitanika registriraju prilikom posjeta Internetskoj stranici www.cewe.hr (dalje: „Internetska stranica“), odnosno, prilikom naručivanja naših foto-usluga kao i kako CEWE koristi te osobne podatke. Ove se informacije o privatnosti ne odnose na druge subjekte, u odnosu na koje se poveznice nalaze na našoj Internetskoj stranici. Za način obrade osobnih podataka tih subjekata mjerodavna su njihova pravila te sa njihovu obradu CEWE ne preuzima nikakvu odgovornost.

III. Prikupljanje i obrada osobnih podataka Ispitanika

Ako Ispitanik posjeti našu Internetsku stranicu, onda će naš mrežni poslužitelj temeljem općih postavki pretrage, privremeno pohraniti određene osobne podatke Ispitanika i to: njegovu IP adresu, softver koji se koristi za popunjavanje naloga za narudžbe (ActiveX, Flash, Java i sl.), Session ID koji se koristi za identifikaciju veze, kao i datum i točno vrijeme posjeta Internetskoj stranici. Ovi osobni podaci se sukladno s propisima, nakon prestanka korištenja Internetske stranice brišu. Osim gore navedenog, CEWE osobne podatke samo onda obrađuje, ako osobne podatke Ispitanik preda dobrovoljno, npr. prilikom registriranja na Internetskoj stranici, prilikom narudžbe, ili vezano za ispunjenje narudžbe, za potrebe anketa, raspisivanja nagradnog natječaja ili online prijave.

Fotografije Ispitanika koriste se isključivo za izradu foto-proizvoda na online galeriji, a koja je dostupna isključivo Ispitanicima u razdoblju do 30 dana od učitavanja. Osim toga, CEWE Ispitanicima stavlja na raspolaganje online foto-album, koji se može koristiti po želji Ispitanika za pohranu i arhiviranje fotografija u dužem razdoblju. Ispitanici imaju mogućnost u bilo kojem trenutku izbrisati fotografija iz online galerije, ili iz memorije foto-albuma. Ako žele, svoje fotografije mogu učiniti dostupnim i za treće osobe.

Nakon ispunjenja i isporuke narudžbe, fotografije Ispitanika pohranjuju se do 6 tjedana u proizvodnji, u cilju obrade dodatnih narudžbi ili eventualnih prigovora. Nakon toga se preslike fotografija nepovratno brišu.

IV. Prijenos podataka

Osjetljivi podaci, kao korisničko ime, zaporka, adresa, informacije o načinu plaćanja, podaci bankovnim karticama / podaci o tekućem računu za potrebe izvršenja trajnog naloga, prenose se isključivo u šifriranim vezama (HTTPS / SSL) i pohranjuju se na sigurnosnim poslužiteljima. Elektronički postupak plaćanja obavlja društvo Computop te u tu svrhu navedeno društvo može obrađivati podatke navedene u ovom stavku.

Za potrebu obrade i provedbe plaćanja CEWE će proslijediti potrebnu količinu osobnih podataka Ispitanika financijskoj instituciji koja je zadužena za isplate i kojoj je CEWE ili Ispitanik dao nalog tijekom narudžbe.

Prijenos osobnih podataka državnim organima može se obavljati samo u skladu s obvezujućim propisima. Bez izričite suglasnosti Ispitanika, njihovi se osobni podaci se ne smiju otkriti trećim privatnim osobama.

Suradnici CEWE-a su obvezni su pridržavati se pravila o čuvanju i povjerljivosti podataka kao i važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U cilju osiguranja visoke razine dostupnosti naše službe za rad s klijentima, povremeno surađujemo s pružateljima usluga koji su locirani izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) . U svim slučajevima kada CEWE prenosi osobne podatke Ispitanika u treće zemlje CEWE osigurava odgovarajuću razinu zaštite i primjenjuje standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Europska komisija. CEWE time osigurava da postoje dodatne odgovarajuće zaštitne mjere kako bi osobni podaci Ispitanika ostali zaštićeni, ako Europska komisije nije utvrdila da ta treća zemlja osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. Tekst standardnih ugovornih klauzula dostupan je na stranicama Europske komisije. Na taj način vanjski pružatelji usluga obvezani su osigurati da se osobni podaci koje CEWE proslijedi i koje oni obrađuju, obrađuju uz odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Kako bi se u potpunosti mogla održati visoka razina zahtjeva zaštite podataka, CEWE redovito kontrolira da li se takvi vanjski pružatelju usluga pridržavaju ugovorenih pravila.

CEWE povjerava drugim društvima i pojedincima ispunjavanje pojedinih dijelova usluge, kao na primjer pakiranje, slanje i dostavu naručenih proizvoda. Takvi pružatelji usluga imaju pristup onim osobnim podacima Ispitanika koji su potrebni za izvršenje ugovorene usluge i smiju ih koristiti samo za tu svrhu. Takvi pružatelji usluga smatraju se izvršiteljima obrade su smislu GDPR-s te su obvezni podatke koristiti i obrađivati isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i ovom Izjavom o povjerljivosti. Izvršitelji obrade podataka moraju na takav način obrađivati osobne podatke, da uz poduzimanje odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera osiguraju odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Zato izvršitelji obrade podataka tijekom ugovorno-pravnog odnosa s CEWE-om obraćaju posebnu pozornost na pridržavanje propisa zaštite podataka i tajnosti te CEWE kontrolira njihov rad. Izvršitelji obrade podataka ne donose samostalne odluke o obradi podataka, već imaju obvezu postupiti prema dobivenim uputama i isključivo u skladu s ugovorom sklopljenim s CEWE-om.

Pružatelj usluga udomljavanja

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Sjedište: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Matični broj subjekta: Oldenburg HR B 208214

E-pošta: info@cewe.de

Serverhousing-poslužitelj:

EWE TEL GmbH

Sjedište: Cloppenburger Strasse 310, D-26133 Oldenburg

Matični broj subjekta: Oldenburg HR B 3723

E-pošta: info@ewe.de

Kuriri / dostava:

Direktna paketna distribucija Croatia d.o.o.

Sjedište: 10000 Zagreb, Kovinska 4a

OIB: 87109117191

E-pošta:info@dpd.hr

Pružatelj usluga pozivnog centra:

United Call Centers Kft.

Sjedište: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

OIB: 05-09-018137

E-pošta: info@unitedcallcenters.hu

V. Obrada i svrha obrade podataka

Osobni podaci koje je Ispitanik dao koriste se u svrhu obrade i ispunjenja narudžbe te se daju dobrovoljno. Ukoliko Ispitanik ne da svoje osobne podatke CEWE-u, neće moći predati Narudžbu niti će ju CEWE moći obraditi i izvršiti.

Osobni podaci Ispitanika koriste u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka isključivo u svrhu za koju su prikupljeni te s ciljem očuvanja opravdanih poslovnih interesa CEWE-a, posebno za potrebe tehničkog administriranja Internetske stranice.

Osobne podatke Ispitanika koristimo za potrebe anketa vezanih za CEWE proizvode i u marketinške svrhe samo ako je Ispitanik za to prethodno dao svoju suglasnost. Ispitanik svoju suglasnost za obradu u marketinške svrhe može u svakom trenutku povući.

VI. Obrada podataka u vezi snimanja razgovora iz pozivnog centra

CEWE održava pozivni centar koji koristi kao informativni servis i kao liniju za obradu prigovora klijenata. CEWE snima i pohranjuje pozive, koje po potrebi preslušava.

Davanje podataka nije obvezno, ali u slučaju propusta davanja istih CEWE neće moći obaviti telefonski razgovor.

Prilikom snimanja poziva CEWE obrađuje podatke kako slijedi:

Vrsta podataka

1. Osobni podaci koje daje osoba koja sudjeluje u pozivu (npr. ime, adresa stanovanja, identifikacijski broj narudžbe, potrebni podaci za registriranje jamstvenog zahtjeva i sl.)

2. Glas osobe koja sudjeluje u pozivu

Cilj obrade podataka

1. Osiguranje odgovarajuće visoke razine kvalitete rada s klijentima u slučaju prigovora i jamstvenog zahtjeva, osiguravanje odgovarajućeg postupka po propisima, uz naknadnu kontrolu suradnika u pozivnom centru.

2. U slučaju spora u vezi sadržaja razgovora, lakše rješavanje slučaja nakon preslušavanja razgovora.

Razdoblje pohrane podataka

2 godine od vremena snimanja

Ako je vezano za tonski zapis došlo do spora, tada CEWE pohranjene podatke – zbog opravdanog interesa – pohranjuje i obrađuje na razdoblje koje je duže od gore navedenog (do pravomoćnog rješavanja spora).

Po isteku razdoblja pohrane podataka CEWE će pohranjene podatke (tonske zapise) konačno i nepovratno briše izbrisati iz svojih sustava.

Obrada podataka je moguća samo ako Ispitanik prethodno da svoju privolu za snimanje . Ispitanik daje privolu na način da nastavi razgovor nakon što čuje informaciju o snimanju razgovora.

Ako Ispitanik ne želi dati privolu za snimanje tonskog zapisa, onda treba liniju prekinuti. U tom slučaju, Ispitanik se s pitanjima ili primjedbama može obratiti CEWE-u putem redovne ili e-pošte.

CEWE može zvučne zapise slati sudovima, odvjetnicima, nadležnim tijelima za zaštitu prava potrošača, ili drugim nadležnim tijelima.

 

VII. Korisnici socijalnih mreža (Facebook, Instragram)

CEWE obrađuje osobne podatke korisnika Facebooka ili Instagrama koji ujedno posjete ili posjećuju CEWE Facebook / Instagram stranicu. Tada se Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, dalje: „Meta“) i Cewe nalaze u položaju (zajedničkih) voditelja obrade osobnih podataka Ispitanika.

Meta obrađuje osobne podatke Ispitanika kao posjetitelja CEWE Facebook i Instagram stranice sukladno svojim pravilima (o tome više na Meta Pravila o privatnosti ), CEWE na obradu od strane Meta utječe samo na način da označava koje skupine Facebook / Instagram korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su joj poslovno zanimljive.

Za sve objave i poruke CEWE-a putem Facebooka / Instagrama, samostalno je odgovoran CEWE. Meta nije bila uključena u tom postupku niti konzultirana prije pojedine objave / poruke. Meta nužno ne dijeli stavove i viziju od CEWE, a koji proizlaze iz objava / poruka CEWE.

CEWE od Mete dobiva podatke o korisnicima isključivo na statističkoj, anonimiziranoj, osnovi. Ako ste ostavili komentar, upit ili slično na CEWE Facebook / Instagram stranici, on se neće zasebno pohranjivati niti obrađivati.

VIII. Newsletter

U slučaju prijave za newsletter e-mail adresa Ispitanika koristi se za samostalne marketinške svrhe sve dok se Ispitanik ne odjavi. Odjava je moguća u svakom trenutku i može se napraviti putem linka koji je dostupan u newsletter-u.

Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka Ispitanik ima pravo na vlastiti zahtjev pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na Ispitanika i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

IX. Uporaba kolačića

U cilju da Internetska stranica bude atraktivna za posjećivanje i da bi omogućili uporabu pojedinih funkcija, na pojedinim stranicama koristimo takozvane kolačiće („cookie“). To su male tekstovne datoteke, koje se instaliraju na računalo korisnika Internetske stranice. Jedan dio kolačića koje koristimo se briše nakon završetka rada s preglednikom (tzv. privremeni kolačići). Drugi kolačići ostaju na računalu i omogućuju nama ili našim partnerskim poduzećima da prepoznaju preglednik posjetitelja prilikom sljedećeg posjeta Internetskoj stranici (tzv. trajni kolačići). Osnova za korištenje kolačića je članak 6., stavak (1) točka f) GDPR-a. Posjetitelj može postaviti preglednik tako da ga obavještava o korištenju kolačića te može korištenje kolačića u pojedinačnim ili svim slučajevima isključiti. U slučaju neprihvaćanja kolačića funkcionalnost Internetske stranice može biti smanjena.

Detaljni podaci o kolačićima mogu se pronaći na Internetskoj stranici pod “Postavke kolačića”.

Prikupljanje anonimiziranih podataka

Na ovoj Internetskoj stranici se putem mrežne analitičke tehnologije kompanija Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) i Google Inc. (Google Remarketing mrežna analitička tehnologija) i Refined Labs GmbH (https://www.refinedlabs.com/) prikupljaju i pohranjuju podaci za potrebe marketinga i optimizacije temeljem kojih se pseudonomizacijom stvaraju korisnički profili. Ti korisnički profili koriste se za analizu ponašanja korisnika i uređenje naše ponude koja odgovara potražnji. U tu se svrhu mogu koristiti kolačići. To su male tekstovne datoteke, koje se pohranjuju lokalno na računalu posjetitelja stranice te omogućuju prepoznavanje prilikom ponovnog posjeta našoj Internetskoj stranici. Pseudonomizirani korisnički profili se bez izričite privole Ispitanika koja se daje zasebno preko izvršitelja pseudomizacije ne mogu povezati s Ispitanikom.

Dodatne informacije o uvjetima korištenja i o zaštiti podataka možete naći ovdje:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policiesprivacy/partners/

Refined Labs GmbH: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa

X. Sigurnosne mjere vezane za obradu podataka

Primjenom odgovarajućih opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera, CEWE osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka i pruža odgovarajuću zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog ili amjernog manipuliranja s podacima, gubljenja podataka, uništenja ili oštećenja. Naši sigurnosni postupci se neprekidno kontroliraju i ažuriraju sukladno s tehnološkim razvojem.

XI. Prava Ispitanika:

Vezano za obradu njegovih osobnih podataka, Ispitanik ima GDPR-om zajamčena sljedeća prava:

1. Pravo Ispitanika na pristup (čl. 15 GDPR-a)

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima informacijama navedenim u čl. 15 GDPR-a.

2. Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16 i 17. GDPR-a)

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 17 GDPR-a, npr. Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

3. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)

Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18 GDPR-a, npr. Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.

4. Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)

U određenim slučajevima, koji su navedeni u čl. 20 GDPR-a, Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu odnosno pravo zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade.

5. Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)

U slučaju obrade podataka temeljem čl. 6., stavak 1. točka f) (obrada podataka za potrebe legitimnog interesa) ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. CEWE tada više neće obrađivati osobne podatke Ispitanika osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

6. Pravo na povlačenje privole (čl. 7. GDPR-a)

Ispitanik ima u svakom trenutku pravo povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka danu CEWE. Povlačenje privole ne utječe na obrade provedene na temelju privole prije njezina povlačenja.

XII. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a)

Ako Ispitanik smatra da je CEWE prekršio njegova prava povezana sa zaštitom osobnih podataka, onda molimo stupi s nama u kontakt putem adresi e-pošte info@cewe.hr kako bismo pokušali pronašli rješenje situacije.

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za nadzor nad propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u državi Europske unije u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši odredbe GDPR-a.

Nadležno tijelo u smislu prethodnog stavka u Republici Hrvatskoj je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate još pitanja povezanih sa zaštitom podataka, možete se slobodno obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Njegovi kontakt podaci su:

Ime službenika za zaštitu podataka: Hajnalka Horváth-Gewand

Adresa: 1135 Budimpešta, Béke u. 21-29.

E-pošta: izjavaoprivatnosti@cewe.hr

Preuzmi